Kategori

TERRA-1 KAPSAMINDA İZMİT-SARAYBAHÇE'DEKİ YOLLARIN YAPIM KC-2

Terra-1 Projesi, KC-2 Paketi İzmit-Saraybahçe’deki yolların yeniden yapım işi. Kocaeli'ye bağlı Saraybahçe ilçesinin, cadde ve sokaklarının yol üst yapısının ve tretuvarlarının yeniden yapım işi.

Ana İş miktarları 
Binder Tabakası :
22.538,950 ton
Aşınma Tabakası : 21.053,000 ton
Plent-Miks Temel : 32.756,479 ton
Kazı Yapılması : 11.791,462 m³
Bordür Yapılması : 106,350 metre

Sözleşme Tarihi: 01.06.2006