Kategori

ÇORUM-LAÇİN İL YOLU PROJESİ

Çorum – Osmancık Hattı'nın Laçin – Kırkdilim arası Güzergâhı; Karayolları Genel Müdürlüğü ağında olan Çorum ile Kırkdilim, Laçin, Osmancık ilçelerini birbirine bağlayan devlet yolu güzergâhı üzerindedir. 8,62 Km uzunluğunda bölünmüş yol standardındaki Çorum – Osmancık Hattı'nın Laçin – Kırkdilim arası Yolu; Toprak işleri, tünel, sanat yapıları, üstyapı işlerini kapsamaktadır. Kırkdilim yerleşkesi, Çorum merkezinin kuzeyinde, merkeze yaklaşık 21 km uzaklıkta bulunmaktadır.   Çorum - Laçin İl Yolu üzerinde bulunan Kırkdilim Geçişi, bu hattın (K.K.No 19-81) tek dağlık kısmını oluşturmaktadır. Yozgat-Çorum-Sinop hattında bulunan söz konusu geçiş, kuzey-güney aksın bir parçası olması sebebiyle önem arz etmektedir.

Çorum ile Kırkdilim, Laçin, Osmancık gibi ilçeleri bağlayan 19-81 K.K.No’lu kesimin dağlık kısmını oluşturan proje güzergahının, geçmişten itibaren, işletiminde sıkıntılar yaşanmıştır. Örneğin, 1967 yılında başlanıp, 1974 yılında açılan “Kırkdilim Tüneli” tünel girişi, 1975’te gerçekleşen bir heyelan sebebiyle kapanmış, tünel kullanılamaz hale gelmiştir. Bunun akabinde ise, tünel imalatı sırasında servis yolu olarak imal edilen yol ile ulaşım sağlanmaya başlanmıştır. Zaman içerisinde ise, düşük geometrik yatay ve düşey standartlar ve yüksek eğimler sebebi ile tırmanma şeridi ilave edilmiş ve mevcutta kullanılan 3 şeritli (2x1 + Tırmanma Şeridi) kesit elde edilmiştir.

Mevcut kesit elde edilirken, yüksek yarma kesitleri (yaklaşık 210m yüksekliğe varan yarmalar) imal edilmiş olup, bu yarmalardan çıkarılan malzemeler ise, vadi tarafına istiflenmiştir. Bu imalatlar ulaşımın devamlılığını sağlamış, fakat, süreç içerisinde beraberinde yeni sorunlar doğurmuştur. Heyelan, Kaya düşmesi ve Şev Stabilitesi başlıkları altında toplanabilecek bu sorunlar, mevcut yolun güvenliği için, yeni çözümlemeler yapılması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

Heyelan, Kaya düşmesi ve Şev stabilitesi başlıkları altında toplanabilecek sorunlar,  mevcut yolun güvenliği için yeni çözümlemeler yapılması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu sebeple, Çorum-Laçin İl Yolu Kırkdilim Geçişi, yolun geometrik standartlarının yükseltilerek yukarıda bahsedilen sorunlara çözüm olması amacıyla 2x2 güzergah bölünmüş yol standartlarında yapılması uygun görülmüştür. Bu proje ile Laçin - Kırkdilim Geçişinin güvenli bir şekilde geçilmesini mümkün kılınarak tarihi, kültürel ve ekonomik önemine uygun biçimde karayolu ağına sahip olmalarına ve ulaşımda çağdaş standartlara kavuşmaları sağlanacaktır.

 

 • Sözleşme Tarihi: 24.01.2018
 • Km: 17+738 – 26+353,18
 • Toplam Yol Uzunluğu: 8.62 m
 • Tünel;
 • T1 Tüneli Sağ Tüp : 1.371,94 m                            T2 Tüneli Sağ Tüp : 1.100,02 m
 • T1 Tüneli Sol Tüp : 1.406,48 m                             T2 Tüneli Sol Tüp : 1.197,67 m
 • T3 Tüneli Sağ Tüp : 1.527,76 m
 • T3 Tüneli Sol Tüp : 1.578,26 m
 • Toplam Tünel uzunluğu: 8.182,13 m
 • Yol Kazı Yapılması: 629.585,000 m3
 • Tünel Kazısı Yapılması: 823.876,000 m3
 • Dolgu Yapılması: 251.225,000 m3
 • Beton: 183.000,000 m3
 • Püskürtme Betonu: 115.600,000 m3                
 • PMAT+PMT: 380.000,000 ton
 • Bitümlü Temel: 168.421,00 m2
 • Binder: 126.316,00 m2
 • Aşınma: 105.263,00 m2
 • TÜMÜ
 • FOTOĞRAFLAR
 • VİDEOLAR