Kategori

KOCAELİ - GÖLCÜK YOL YAPIM İŞİ

KOCAELİ-GÖLCÜK DEPREM BÖLGELERİNDEKİ DAİMİ YERLEŞİM ALANLARI BAĞLANTI YOLLARI (3. GRUP) YAPIM İŞİ 

İzmit - Yalova devlet yolu Km 5+278-19+500 arası ve 21+500-24+180 arası kesimlerde 2x2 şeritli bölünmüş yol yapım işi .

5 adet köprülü kavşak yapımı

Gölcük 1. Bağlantı yolu Km 0+000-1+573 arası

(2X2 şeritli)

Ana İş Miktarları :

Toprak İşleri : 3.063.104,000 m3

Kaya Dolgu : 381.595,000 m3

Granüler Dolgu : 744.578,000 m3

Plentmiks Temel : 894.636,000 ton

Bitümlü Temel : 188.010,000 ton

Binder Tabakası : 180.705,000 ton

Aşınma Tabakası : 1.958,000 ton

Öngerilmeli Kirişli Köprüler : 10 Ad. 9409 m2)

Yaya Üst Geçit Köprüleri : 6 Adet

Fore Kazık Yapılması : 15.685,00 m    

Jet Grouting Yap.: 89.545,00 m

Sözleşme Tarihi : 10.04.2001