Kategori

İZMİT-YALOVA DEVLET YOLU GÖLCÜK GEÇİŞİ'NDE ÜSTYAPI İŞİ

İzmit - Yalova Devlet Yolu 19+740-21+692 km arası Gölcük geçişinde (sanat yapı, yaya üst geçit köprüsü, üstyapı) yapım işi.
Gölcük şehir geçişi 1,952 km uzunluğunda 2x2 bölünmüş yol yapım işidir.

Ana İş miktarları 
Binder Tabakası : 19.462,501 ton
Aşınma Tabakası : 5.598,715 ton
Kazı Yapılması : 9.275,838 m³

Sözleşme Tarihi: 27.06.2005