Kategori

GÖLCÜK-ALTINOVA BÖLÜNMÜŞ YOL ÜSTYAPI İŞİ

Gölcük-Altınova bölünmüş yol 41+000-50+733 km kesiminde üstyapı işi, 9,733 km uzunluğunda 2x2 bölünmüş yol yapım işi.

Ana İş miktarları 
Binder Tabakası :
47.038,547 ton
Aşınma Tabakası : 7.208,451 ton
Kazı Yapılması : 31.500,000 m³

Sözleşme Tarihi: 05.05.2005