Kategori

GÖLCÜK-ALTINOVA BÖLÜNMÜŞ YOL ÜSTYAPI İŞİ

Gölcük-Altınova bölünmüş yol 24+900-40+000 km kesiminde üstyapı işi 15,10 km uzunluğunda 2x2 bölünmüş yol yapım işi.

Ana İş miktarları
Bitümlü Temel :
1.922,000 ton
Binder Tabakası : 39.850,449 ton
Aşınma Tabakası : 19.496,819 ton
Kazı Yapılması : 53.000,000 m³

Sözleşme Tarihi: 05.05.2005