Kategori

DERİNCE ALT GEÇİT KUZEY-GÜNEY YAN TOPLAMA YOLLARI YAPIM İŞİ

Derince Alt Geçit Kuzey-Güney yan toplama yolları yapım işi. Derince D 100 Altgeçidi'ne bağlı tüm yolların yapılması işidir.

Ana İş miktarları 
Bitümlü Temel :
9.356,979 ton
Binder Tabakası : 8.541,470 ton
Aşınma Tabakası : 6.731,298 ton
Plent-Miks Temel : 7.205,350 ton
Alt Temel Yapılması : 5.462,000 ton
Kazı Yapılması : 15.149,647 m³

Sözleşme Tarihi: 25.05.2006